Löner och tidrapportering

LÖNEHANTERING
Det blir allt vanligare med överlämning av lönehanteringen till en extern part. Med dagens alltmer komplicerade regelverk kan det vara både lönsamt och effektivt att lyfta bort denna hantering t.o.m. från den egna ekonomifunktionen. 

LÖNEN I TID
Arbetet med löner innebär så mycket mer än att bara betala ut lönen i tid. Det kan tex vara tidsredovisning, utläggsredovisning, semesterberäkningar samt  kontrolluppgifter vid årets slut och statistik som ska tas fram till olika myndigheter.

Allt detta kan ni lugnt överlåta till oss med förvissning om att det blir gjort i rätt tid på rätt sätt och enligt lager och regler.

Läs gärna vidare om vilka tjänster vi kan erbjuda er, eller ännu hellre, kontakta oss så berättar vi mer.

Löner och tidrapportering

 

Solvent Accounting AB - Hällstigen 10 - 135 61  Tyresö - 0709 85 40 00 - info@solventaccounting.se 
Webb RProduction4U